Privacystatement BooQi Media Solutions B.V.

Download privacystatement hier


Inleiding & AVG

Op onze website en gedurende de uitvoering van een overeenkomsten verwerken wij gegevens van u die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening gegevens-bescherming (‘AVG’). BooQi Media Solutions B.V. en gelieerde ondernemingen gelden als verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens, hierna te noemen: de “Onderneming”. Dit betekent dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Onderneming informeert u via deze privacy statement verder over de verwerking van uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Op de website worden uw gegevens verwerkt doordat u het contactformulier invult en wij aan de hand daarvan met u contact opnemen. Wij vragen om uw naam en uw e-mailadres. De Onderneming verwerkt deze gegevens alleen wanneer u het formulier invult en op de button versturen/verzenden/submit klikt, waardoor de gegevens worden ontvangen door de Onderneming. De gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.

 

Grondslagen voor verwerking

De Onderneming verwerkt uw persoonsgegevens op grond van en ter uitvoering van een  overeenkomst, een wettelijke verplichting, uw toestemming of een gerechtvaardigd belang.

 

Het delen van uw gegevens

Uw gegevens worden alleen worden gedeeld met derden indien de Onderneming dit noodzakelijk acht, zoals bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners, boekhoudprogramma’s, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke de Onderneming ondersteunende diensten uitbesteden.

 

Beveiliging

De Onderneming zorgt dat uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving wordt beveiligd en bewaard.

Bewaartermijn

De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens in lijn met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover de Onderneming de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

 

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u meerdere rechten. Zo heeft u het recht om de Onderneming te verzoeken om inzage, rectificatie, wissen, verwijderen, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met de Onderneming opnemen via het contactformulier op de website van de Onderneming of door een e-mail te sturen aan info@booqi.com. De contactgegevens van de Onderneming vindt u aan het einde van dit statement.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Contacten

Voor vragen of verzoeken kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

BooQi Media Solutions B.V.

Website:
https://www.booqi.com/

E-mail: info@booqi.com
KvK: 30240716

 

Download privacystatement hier