VVV Zuid-Limburg

Uitdaging:

  • Regio Parkstad Limburg promoten
  • Toeristische trekpleisters in de regio verbinden
  • Duurzame mobiliteit bevorderen en het fietsen stimuleren

Oplossing:
Er zijn vier thema-routes gepresenteerd op een speciaal ontwikkeld BooQi voor fietsroutes: het FietsBooQi. Middels de routes zijn toeristische trekpleisters met elkaar verbonden, wat een sterke bijdragen levert aan het fietstoerisme. In samenwerking met VVV Zuid-Limburg en de bestaande knooppunten heeft BooQi Media Solutions de fietsplattegronden gegenereerd en de opmaak verzorgt.

Resultaat:
Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg  
“De VVV Zuid-Limburg heeft (In nauwe samenwerking met de ANWB) vier geheel nieuwe gethematiseerde FietsBooQi’s ontwikkelt die gratis aangeboden worden aan de bezoekers in de regio. De FietsBooQi’s zijn prachtig geworden en nodigen iedereen uit om de regio Parkstad Limburg per fiets te ontdekken!”